วันที่ 29 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเด็ก ให้กับเด็กและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม... 

งานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม... 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตำบลโคกสี

งาน อบจ. มอบรองเท้าบูท อุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม... 

กิจกรรมวางพวงมาลา

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการเครือข่ายปลอดบุหรี อบต โคกสี

อ่านเพิ่มเติม... 

งานกีฬาสี งานวันปีใหม่ 2554

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

อ่านเพิ่มเติม... 

งานแจกข้าวสารอุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...