แผนการจัดหาพัสดุ-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 1.49 MB
 10-10-2565
Download ( pdf )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (2)
 1.49 MB
 09-29-2564
Download ( pdf )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 1.49 MB
 09-29-2564
Download ( pdf )