ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าพระทราย
 58.74 KB
 05-16-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ ๙ บ้านหนองบัวทอง
 67.3 KB
 05-02-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ ๘ บ้านเลิง (ข้าง รพ.ขก.๒)
 68.49 KB
 05-02-2566
Download ( pdf )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม-มีนาคม 2566
 178.34 KB
 04-21-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัววัว
 63.49 KB
 03-28-2566
Download ( pdf )