ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
 177.15 KB
 01-06-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
 60.21 KB
 01-11-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเลิง (22 ธ.ค. 65)
 64.65 KB
 12-22-2565
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเลิง
 63.7 KB
 12-22-2565
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสี
 65.77 KB
 11-21-2565
Download ( pdf )