ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 10 6 กรกฏาคม พ.ศ 265
 68.69 KB
 08-01-2565
Download ( pdf )
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 26 กรกฏาคม พ.ศ 2565
 74 KB
 08-01-2565
Download ( pdf )
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 6 กรกฎาคม พ.ศ 2565
 74 KB
 08-01-2565
Download ( pdf )
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 25 กรกฏาคม พ.ศ 2565
 60.25 KB
 08-01-2565
Download ( pdf )
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 25 กรกฏาคม 2565
 60.21 KB
 08-01-2565
Download ( pdf )