ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 978.62 KB
 06-10-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนายสหนับ หนาแน่น) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
 64.5 KB
 06-10-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี
 69.44 KB
 05-24-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗
 67.88 KB
 05-24-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
 68.48 KB
 05-24-2567
Download ( pdf )