ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสี หมู่ที่ 14
 67.91 KB
 01-09-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7
 66.4 KB
 01-09-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 (หลัง โรงเรียนพรหมนิมิต)
 67.3 KB
 01-09-2567
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12
 67.11 KB
 01-09-2567
Download ( pdf )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567(เดือน ต.ค - ธ.ค 2566)
 202.02 KB
 01-03-2567
Download ( pdf )