สำนักงานปลัด
             
      noimage      
             
      ชื่อ : นางสาวพราวภัสสร รัตนพรอาภาพัทธ์      
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี      
             
             

                 
  direkrach   นายวุฒิสาร กลางการ   นายสกรรจ์ เดชขันธ์