ข่าวประชาสัมพันธ์

 Sub Categories

ประกาศ อบต. โคกสี (0 Document)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (9 Documents)
งานภาษี (0 Document)
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
 71.49 KB
 03-22-2566
Download ( pdf )
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566
 7 MB
 02-10-2566
Download ( pdf )
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
 379.01 KB
 11-08-2565
Download ( pdf )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 57.76 KB
 07-22-2565
Download ( pdf )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 550.79 KB
 07-22-2565
Download ( pdf )