การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566
 185.72 KB
 04-29-2566
Download ( pdf )
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565ถึง มีนาคม 2566)
 140.76 KB
 04-29-2566
Download ( pdf )
รายงานผลการรับของขวัญตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy รอบ 6 เดือน
 106.7 KB
 04-26-2566
Download ( pdf )
การดำเนินการสร้างวัฒนธรรองค์กร ตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
 363.81 KB
 04-26-2566
Download ( pdf )
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 212.93 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )