• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานพระหลวงพ่อเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE – X – RAY โครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน อบต.ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

อ่านเพิ่มเติม...

•MOI WASTE BANK WEEK• มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้ิงถิ่น 1 ธนาคารขยะ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 💯 %

อ่านเพิ่มเติม...

🎆งานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 🌕🎇 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีได้จัดโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนายสหนับ หนาแน่น) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปคลองน้ำ) บ้านเลิง หมู่ที่ ๘
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เลียบคลองชลประทานไปหนองบัวบัวคำ) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สามแยกไปตลาด) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๔