ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
 61.64 KB
 06-27-2565
Download ( pdf )
การจำหน่ายขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยวิธีขายทอดตลาด
 1.34 MB
 05-03-2565
Download ( pdf )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 800.39 KB
 04-27-2565
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเผาอิฐ ส.พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านพรหมนิมิต
 69.4 KB
 04-26-2565
Download ( pdf )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
 43.71 KB
 04-11-2565
Download ( pdf )